تبلیغات
مهدی موعود - مهدی کجاست؟

مهدی موعود

" به نام خدای امیدها"!

مهدی کجاست؟

گالری تصاویر سوسا وب تولز*. مهدویت سوختن و ساختن و آباد كردن است . مهدویت مردانه زیستن و مردانه مقاومت كردن و مردانه مردن است . مهدویت آرمانشهر خیالی نیست ؛ بلكه ام القرای شهرهای خداست كه در پس دود و گاز و هیاهوی تمدن فراموش شده و نادیده گرفته شده است . شهرهایی كه همین جا و در چند قدمی ماست . اگر دودها و غبارها و پندارها را بتوان كنار زد مهدویت همین جاست و مهدی با ماست . همین جا . هم اینك . كه فلسفه غیبتش از ماست نه از او . و او بزرگترین حاضر غایب نظارگر و دست اندركار گیتی است.    

 

می گویند :‌مهدی كجاست ؟‌ می گویم : و كجا نیست ؟ :‌« اینما تولوا فثم وجه الله » . مهدی شخص نیست ، فلسفه است ؛ عقیده نیست ، آرمان زنده است؛ ایستگاه نیست ، شاهراه و بستر پرواز است ؛ نماد همه امور مقدس است . مهدی رابط زمین دور افتاده از خدا با ملكوت آسمان است و ملكوت آسمان آن سوی منظومه شمسی و كمی بالاتر از راه شیری نیست . ملكوت آسمان در همین نزدیكی است ؛‌ همان جا كه خیمه گاه مهدویت بر افراشته است .  مهدی آن روح زنده الهی است كه در كالبد تاریخ مرده دمیده شده ؛‌وگرنه تاریخ بی فروغ بود . مهدی برایند همه امیدها و آرمانهای فروخفته بشری در تمام ادیان و مذاهب برای تحقق آینده ای بهتر است . آینده ای كه از دل اكنون و لحظه های زنده و ناب « اینك » و «حال» بیرون می آید . انتظار، تنها انتظار رسیدن یك رهبر تمام عیار جهانی نیست ، بلكه آمادگی تدریجی رهروان و پیروان پا در رکاب برای بیرون كشیدن بهار از خزان زندگی اجتماعی و سیاست جهنمی جهانی است . انتظار  خفتن و مردن و پوسیدن نیست ؛ خیزش و رویش و رستاخیز است .انتظار ساختن طبیعتی زیباست كه تنها كمبودش طلوع خورشید است .گیرم که مهدویت افسانه است ، حقیقتی که شما در جست و جویش هستید چیست و کجاست ؟ رقیب مهدویت چیست ؟ فلسفه های مرده و بی روح امروز چه آرمانی به بشر الهام می كند و چه آینده ای برایشان نقاشی می كند ؟‌ آیا جز طوفان و جز بحران و حرمان رهاوردی هست ؟ در حالی كه مهدویت سراسر پویایی است و نشاط و حماسه ؛ نه برای بزرگان كه حتی برای كودكان . اگر قامت نحیف جهان هنوز با این رمق ضعیف سرپاست و اگر جایی در گوشه ای از جهان جوشش صفا و معنویت و انسانیتی هست و اگر نم نم آبی از آسمان فرو می بارد و قطره اشكی از دلی بیرون می تراود و  اگر گهگاهی نسیمی خنك بر كویر تفتیده سیاست ها و حكومت ها می وزد .... همه از بركه جوشان مهدوی است . مهدی صورت و سیما نیست كه سیرت و سنت انسانیت است . عصاره همه حقایق عرفان و ادیان و قرآن . فصل زرین زندگی و تاریخ . مهدویت خرافه سوز است و اندیشه پرداز و نه خرافه جوی و مدعی ساز

+ نوشته شده در پنجشنبه 23 شهریور 1391 ساعت 11:48 ق.ظ توسط منتظر | نظرات()